„Díky investici získáváme možnost lépe a včas odhalit toxické látky, kterými mohou být kontaminovány hračky, kojenecké lahve, dětské dudlíky, kosmetika, kuchyňské nádobí, potravinářské obaly a další výrobky určené pro spotřebitele,“ uvedla ředitelka SZÚ Jitka Sosnovcová.

Investice přesahující 14 miliónů korun pomůže zefektivnit současný provoz NRL, zkvalitní diagnostiku výskytu škodlivých chemických látek a umožní včasné vyhledání a případně i následné stažení nebezpečných výrobků z trhu.

Na základě dlouhodobého sledování se ukazuje, že velmi rizikovými výrobky jsou některé hračky obsahující ftaláty a těžké kovy (olovo a kadmium), kuchyňské náčiní, z něhož se mohou uvolňovat karcinogenní aromatické aminy, nebo textilní výrobky uvolňující škodlivý formaldehyd.