„Z analýzy agentury ČEKIA, která porovnala strukturu tuzemských akciových společností podle podoby a formy vydaných akcií v květnu a prosinci 2010, vyplývá, že podnikatelé nepodlehli obavám ze změny zákona o veřejných zakázkách, který měl podle předvolební rétoriky politiků zamezit účasti anonymních firem ve veřejných výběrových řízeních,“ říká analytička agentury ČEKIA Petra Štěpánová s tím, že počet akciových společností s anonymními vlastníky se naopak ve sledovaném období zvýšil o více než 200 firem.

Více než 91 % (21 941) akciových společností registrovaných v České republice vydalo akcie v listinné podobě. Nadpoloviční většina majitelů firem preferuje anonymní vlastnictví – 51 % (12 188) tuzemských akciových společností má listinné akcie na majitele s neprůhlednou majetkovou strukturou, zatímco 40 % (9490) listinné akcie na jméno.

Zaknihované akcie v České republice vydalo méně než 10 % akciových společností. Zpravidla jde o firmy, které se zúčastnily kuponové privatizace nebo později vstoupily na burzovní či mimoburzovní trh.

„Podnikatelé jednoznačně dávají přednost listinným akciím před zaknihovanými z důvodu výrazně nižší administrativní a finanční náročnosti, stejně jako v případě kombinace s formou akcií na majitele možnosti skrýt skutečné vlastníky společnosti,“ uzavřela Štěpánová.