Stanovená limitní hodnota činí 10 mg/kg. Laboratorní rozbory odhalily u vzorku rychlopřípravných nudlí 21,10 mg/kg hliníku a u vzorku skleněných nudlí 142,00 mg/kg hliníku.

„Potravina je  nevhodná k lidské spotřebě z důvodu kontaminace cizorodými látkami a inspekce nařídila její okamžité stažení z tržní sítě,“ informovala Kadaňková s tím, že SZPI nedoporučuje jejich konzumaci. Vzhledem k  datu minimální trvanlivosti, které je do roku 2012, mohou mít lidé nudle stále doma.

Uvedené nudle do České republiky dovezla společnost Vivacomex.

Všechny členské země EU byly podle Kadaňkové o tomto případu informovány prostřednictvím Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF).