„Příští rok očekáváme více než dvouprocentní růst české ekonomiky, z něhož budou těžit i tuzemští podnikatelé. Soukromým firmám se během krize vyplatila jejich tradiční střídmost a to, že se spoléhají především na vlastní zdroje,“ říká Věra Výtvarová z PwC Audit.

Více než polovina podnikatelů očekává, že jim v příštím roce porostou tržby. Stále však vnímají řadu rizik jak uvnitř firmy (zdroje financování, dostatek talentů), tak zvenčí (konkurence, hospodářská krize).

Největším rizikem bude i nadále pokračování hospodářské krize. Nebezpečím je situace v eurozóně, kde se může objevit další „kostlivec ve skříni“, jakým bylo Řecko či Irsko. Země eurozóny přitom patří mezi největší české obchodní partnery a jejich další potíže by ovlivnily celou českou ekonomiku, a to včetně firem, které neobchodují se zahraničím.

Boj o zákazníka a tvrdší konkurence

Náročné bude udržet si zákazníka. Nové technologie a formy prodeje vytvářejí stále informovanějšího a vzdělanějšího zákazníka, který neustále porovnává. Stále velmi omezené zdroje navíc značně omezují investiční možnosti všech společností, včetně těch soukromých.

Podnikatelé očekávají, že řada jejich konkurentů zanikne a bude převzata silnějšími hráči na trhu. Podle PwC se tak trh dále zkoncentruje a mohou zde vzniknout nové silné společnosti. Na druhou stranu nižší příjmy veřejných rozpočtů nedovolí ani v příštím roce vládě snížit firmám daně. Pokračující reforma veřejných financí by však mohla alespoň částečně zjednodušit jejich placení.

Nejen kvůli nejisté ekonomické situaci, ale i proto, že řada českých soukromých podniků a jejich vlastníků je poměrně mladá, zvažuje změnu vlastnické struktury, např. předání dalším generacím v příštích dvou letech, jen 16 % podnikatelů.