"Musíme tak učinit v souvislosti s tím, že vstupujeme do Evropské unie a od 1. června příštího roku v ní bude platit tzv. evropská zdravotní karta. Ta je ještě fóliová. Od roku 2009 ji pak nahradí evropská čipová karta," uvedla Musílková. Dodala, že výměna průkazek pro sedm miliónů pojištěnců VZP bude stát asi 70 miliónů korun.

"Zatím ještě není rozhodnuto, jakou formou se průkazky budou měnit, ale chceme klienta zatížit co nejméně," řekla Musílková. Pravděpodobně novou průkazku dostanou domů poštou anebo si starou za novou vymění na okresní pobočce.

Podniky dluží 17 miliard

Podle Musílkové podniky za dobu existence zdravotního pojištění dluží VZP 17 miliard korun a tyto peníze citelně ve zdravotním pojištění chybějí.

Rovněž stát by měl za své pojištěnce platit víc než dosud. VZP spočítala, že kdyby stát platil za své pojištěnce, tedy hlavně důchodce a děti, což dnes dělá 5,6 miliónů obyvatel jako v začátku zdravotního pojištění, bylo by ve zdravotním pojištění víc o 36 miliard korun, to je o tři miliardy ročně. "Právě tyto peníze ročně chybějí," řekla Musílková.

Obava z léčby v zahraničí

Dodala, že zhruba 1,5 miliardy bude pojišťovnu stát vstup České republiky do Evropské unie. Pojišťovna počítá s tím, že někteří lidé se budou léčit v zahraničí a pojišťovna bude muset náklady zaplatit. Vzhledem k tomu, že léčba v cizině je pětkrát i vícekrát nákladnější, značně to zatíží zdravotní pojištění. Musílková se přimluvila za to, aby byla udělaná určitá legislativní opatření, aby ke zdravotní turistice nedocházelo a také, aby zákonodárce pamatoval na úpravu zdravotního pojištění u cizinců.

Pojišťovnu rovněž sráží vysoký podíl práce neschopných. V začátku existence zdravotního pojištění to byly tři procenta a nyní je to sedm procent zaměstnaných s průměrnou dobou nemoci 32 dní. Protože v době nemoci se za nemocného neodvádí zdravotní pojištění, ztráty jdou do miliard. "O jedno procento vyšší nemocnost znamená ztrátu jedné miliardy korun," uvedla ředitelka.