Budapešť se chystá změnit zákon tak, aby měla vláda kontrolu nad činností centrální banky. To je podle ECB nepřípustné, protože to ohrožuje nezávislost centrální banky, a je to i v rozporu s konvergenční smlouvou.

"Jakékoli takovéto ovlivňování by odporovalo článku 130 Smlouvy o fungování Evropské unie, jenž vyžaduje, aby vlády členských zemí respektovaly princip nezávislosti centrálních bank," uvedla ECB v reakci na aktuální záměr Maďarska změnit příslušný zákon.

Maďarská vláda podrobila kritice zvýšení sazeb centrální bankou minulý měsíc. Hodlá mimo jiné dát pravomoci parlamentnímu výboru, pokud jde o kontrolu jmenování členů vedení banky v příštím roce.