Jak z demografických údajů vyplývá, skončilo období vyšší porodnosti. Proti stejnému období loňského roku se totiž narodilo o 1500 dětí méně. „Růst porodnosti se zastavil již v loňském roce a v nejbližší době nelze očekávat jeho obnovení,“ uvádí ve zprávě ČSÚ.

Nejčastěji rodily ženy ve věku 29 až 32 let, kterým se narodila třetina všech dětí. Úroveň kojenecké úmrtnosti pod tři promile řadí Českou republiku mezi nejvyspělejší země. V letošním roce dále roste podíl dětí narozených mimo manželství.

Na nové minimum naopak klesl počet uzavřených manželství. Nejčastěji si lidé tradiční „ano“ řekli v červnu, červenci a srpnu, nejméně v lednu.

Na nárůstu obyvatelstva se mimo jiné podílelo to, že počet narozených převýšil počet zemřelých. Narozených bylo o 10 300 více než zemřelých. Do země se také přistěhovalo více lidí, než kolik se z ní odstěhovalo. Počet přistěhovalých byl o 9600 vyšší než počet vystěhovalých.

Od ledna do září se v ČR narodilo 88 700 dětí, tedy o 1500 méně než ve stejném období předchozího roku. Naproti tomu za devět měsíců zemřelo 78 400 lidí, což bylo o 1600 méně než během stejného období minulého roku.