Téměř dvě pětiny respondentů (37 %) si myslí, že je třeba se nezaměstnanosti bránit i za cenu zachování mnoha zbytečných pracovních míst. V české populaci jsou však také bezmála dvě pětiny (37 %) těch, kteří považují většinu nezaměstnaných za lidi bez skutečného zájmu o práci.

Česká veřejnost je poměrně jednoznačně přesvědčena o tom, že k povinnostem státu patří zajistit práci každému, kdo pracovat chce. Lidé tuto povinnost státu připisují bez ohledu na aktuální ekonomickou situaci nebo aktuální míru nezaměstnanosti, tento postoj se v čase nemění.

Na druhou stranu si třípětinová většina veřejnosti (62 %) myslí, že určitá míra nezaměstnanosti je v pořádku, protože lidé si pak více váží práce.

 

FOTO: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Podle většiny veřejnosti není možné bránit nezaměstnanosti za každou cenu, dvě třetiny občanů nesouhlasí s tím, aby bylo kvůli nezaměstnanosti zachováváno mnoho zbytečných pracovních míst.

Vzdělání i politická orientace hrají své

Do názoru na nezaměstnanost se významně promítá vzdělání a politická orientace respondenta. Od průměru v populaci se především odlišují lidé s vysokoškolským vzděláním, kteří významně častěji než lidé s nižším vzděláním považují určitou míru nezaměstnanosti za pozitivní, méně často pak připisují státu povinnost zajistit každému práci a méně často také chtějí zachovávat zbytečná pracovní místa.

Pokud je názor na nezaměstnanost brán přes stranické preference, tak stoupenci ODSTOP 09 prosazují méně ochranářskou politiku boje proti nezaměstnanosti, určitou míru nezaměstnanosti ve výrazné většině považují za pozitivní a poměrně kriticky hodnotí samotné nezaměstnané. Názory příznivců ČSSDKSČM jsou přesně opačné, především mezi nimi jednoznačně dominuje přesvědčení, že je povinností státu zajistit práci každému, kdo chce pracovat.