Podle prognózy WIIW v roce 2020 žádná z deseti nových středo- a východoevropských zemí na průměr hrubého domácího produktu na hlavu v sedmadvacítce nedosáhne. Proces vyrovnávání hospodářské úrovně se v průběhu krize v některých státech zastavil a v budoucnu se zpomalí.

Havlik uvedl, že to platí třeba právě pro Česko, Slovensko či Maďarsko. Jiné státy krize dokonce srazila o pár roků zpátky. Podle Havlika je to patrné třeba v pobaltských zemích, které ve vyrovnávání úrovně "ztratily několik let".

Podle tohoto scénáře WIIW by se za deset let mohlo k průměrné hospodářské úrovni EU přibližovat jen Slovinsko. Česko by mohlo dosahovat téměř 90 procent průměru, Slovensko jen o málo méně. Estonsko by se blížilo k 80 procentům, Maďarsko a Polsko k 70 procentům. Rumunsko a Bulharsko by se pohybovaly kolem poloviny průměrného unijního HDP na hlavu.

Z nedávných statistik nicméně vyplývá, že země střední a východní Evropy se z krize zotavují rychleji, než se původně předpokládalo.