Minimální objem jedné objednávky bude 1000 korun. Horní hranice nebude omezena. Dluhopisy budou moci nabízet banky i další finanční zprostředkovatelé. Záměr nabídnout spořicí dluhopisy domácnostem není podle MF motivován nedostatkem jiných zdrojů, protože financování výpůjční potřeby státu je pokryto.

"Naším cílem je posílit fiskální odpovědnost státu prostřednictvím přímého vztahu k majetku občanů. Pokud budou přímo držet státní dluhopisy, budou preferovat odpovědné hospodaření státu, a nikoli populistický přístup vedoucí k nekontrolovanému růstu státního dluhu," uvedl Kalousek s tím, že by pilotní emise měla být nabídnuta nejpozději ve třetím čtvrtletí roku 2011.

Ministerstvo chce při prodeji dluhopisů využít v maximální míře účastníků Centrálního depozitáře cenných papírů. Spořicí státní dluhopisy tak budou podle Kalouska moci nabízet například banky, ale i jiní finanční zprostředkovatelé. Současně se bude analyzovat možnost využití sítě Czech POINT a elektronické distribuce. To by připadalo v úvahu v roce 2012.

Úřad počítá s emisemi dluhopisů se splatností jeden až dva roky a pět až šest let. MF neuvažuje o neomezené převoditelnosti dluhopisů na třetí osobu ani o daňovém zvýhodnění.

"Je to očekávaný krok," sdělil analytik Michal Brožka z Raiffeisenbank.