Inspekce mimo jiné zjistila, že Templářské sklepy nepřistoupily ke stahování vín neznámého původu z tržní sítě tak, jak jim bylo v opatření uloženo. [celá zpráva]

„Z těchto důvodů SZPI zahájila plošnou kontrolu nejvýznamnějších prodejců tak, aby zamezila uvádění vín neznámého původu do oběhu,“ připomněla Hoferková s tím, že kontrola prodejní sítě v současné době pokračuje.

Jak uvedl mediální zástupce Templářských sklepů Tomáš Bartík, postup SZPI nese znaky šikany a úmyslné snahy o poškození dobrého jména vinařského družstva Templářské sklepy Čejkovice a jeho obchodních vztahů. [celá zpráva]

„Templářské sklepy Čejkovice opakovaně konstatují, že postup SZPI je nezákonný, neboť při dosud neuzavřené kontrole inspekce dostatečně nezjistila skutečný skutkový stav věci a opatření ke stažení vín v objemu přes jeden milión litrů vína i přesto vydala v podstatě naslepo,“ informoval Bartík.

Podle Bartíka Templářským sklepům vznikly a vznikají škody, které novým postupem SZPI stále narůstají. Součástí právního postupu vinařského družstva bude i uplatnění náhrady škod vzniklých nezákonným a nesprávným úředním postupem SZPI.