Stravenky tak patří mezi pět nejčastěji poskytovaných benefitů. Průměrná hodnota stravenky na den, kterou zaměstnavatelé poskytují, je 72 Kč, z čehož firma v průměru hradí 65 procent.

Jakákoli hodnota stravenky je u zaměstnance osvobozena od daně z příjmů a nezahrnuje se ani do základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. To přispívá k velké popularitě stravenek mezi zaměstnanci. Daňové limity v poskytování stravenek jsou nastaveny pouze pro zaměstnavatele.

„Například letos si mohou z každé bezplatně poskytnuté stravenky za 100 Kč snížit základ daně pouze o 51,10 Kč, zbytek hodnoty je daňově neuznatelný,“ dodal partner v daňovém a právním oddělení PwC ČR David Borkovec.

Stravenky spolu s ostatními zaměstnaneckými benefity se kvůli záměru zrušit jejich daňové zvýhodnění staly předmětem sporu mezi vládouodbory na počátku letošního roku. Zákon o DPH původně počítal s daněním benefitů podle obvyklé tržní ceny, odbory si však pod hrozbou stávky především v dopravě vynutily vyškrtnutí příslušné pasáže ze zákona.