Během dvaceti let začne být těžba uhlí mnohem dražší. Důsledky pro uhelné elektrárny a elektřinu, která se v nich vyrábí, se zdají zřejmé.

V posledních dvaceti letech byla předem odhadovaná výše spotřeby uhlí mnohem nižší, než skutečná. Navíc se snižují i některé odhady jednotlivých zemí ohledně velikosti vytěžitelných zásob.

Autoři alarmující zprávy vydané v časopise Nature, Richard Heinberg a David Fridley z institutu v Santa Rose, také upozorňují, že i předpovědi ohledně vývoje spotřeby ropy a jejích cen při zpětném pohledu selhávaly. Například na konci 90. let odhadovali odborníci, že cena ropy bude v roce 2010 třetinová oproti skutečnosti.

Další potíž spočívá i s rozložením výskytu ložisek a místy největší poptávky po uhlí. Globálně sice zůstává poptávka po uhlí poměrně stabilní, ale například v Číně jeho spotřeba roste tak extrémně rychle, že Čína není schopná tuto poptávku uspokojit ani ze svých poměrně rozsáhlých ložisek. Nakupuje proto v Austrálii, USA a kdekoli jinde - to samozřejmě zvyšuje cenu uhlí na trhu.

Autoři proto vyzývají vlády, aby hrozící krizi ve spotřebě uhlí začaly brát vážně, protože mnoho rozhodnutí v energetice je založeno i na tom, že uhlí zůstane levné. Základem nového přístupu by měla být alespoň úprava kalkulací cenového vývoje uhlí mimo jiné i proto, že se pak jeví efektivnost alternativních zdrojů energie v jiném světle.