Na růstu domácího průmyslu se v říjnu podle Českého statistického úřadu podíleli všechny hlavní seskupení. Především pak výroba dopravních prostředků a zařízení, výroba pryžových a plastových látek, která se růstem tržeb o 19,1 procenta výrazně podílela na růstu celkových tržeb v průmyslu, výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru a vydavatelství a tisk.

K růstu celkových tržeb přispěly i vysoké růsty v odvětví těžba ostatních nerostných surovin (o 16,8 %) a výroba základních kovů, hutních a kovodělných výrobků (o 14,6 %). Tržbám z přímého vývozu vévodily podniky pod zahraniční kontrolou, které se na celkových tržbách z vývozu podílely 70,9 %.

Dlouhodobý pokles výroby, který postihuje především výrobu usní a textilu, měl v říjnu za následek snížení počtu zaměstnanců v průmyslu o 4,1 %. K méně výrazným poklesům pracovníků došle ve většině odvětví. Novou práci lidem poskytla stoupající výroba pryžových a plastových látek. Průměrná měsíční nominální mzda v říjnu 2003 činila 16 678 Kč a meziročně vzrostla o 5,7 %.