Cílem přijatých opatření má být zajištění energetické bezpečnosti celé Evropy, úspora energie a snížení nákladů domácností.

„Uvedení našeho energetického systému na novou, udržitelnější a bezpečnější cestu může nějaký čas trvat, ale nyní je potřebné toto ambiciózní rozhodnutí přijmout,“ řekl eurokomisař pro energetiku Günther Oettinger, aniž by upřesnil, kdo tento ambiciózní projekt zaplatí. Ve hře je soukromý sektor, členské státy a část nákladů by mohla nést i sama Evropská unie.

Podle eurokomisaře je důležité vytvořit dobře fungující a konkurenceschopnou ekonomiku založenou na nízké produkci uhlíku, stejně jako propojení evropského energetického trhu.

K finančně nejnáročnějším projektům bude patřit zejména budování nového páteřního propojení a výstavba obřích větrných farem ve vodách Baltského moře a Severního moře. Značně náročný bude nepochybně i zamýšlený přenos solární energie ze Sahary.