„Mezi nejčastější porušení právních předpisů patřilo nedodržování deklarované míry nebo hmotnosti podaných porcí nápojů nebo pokrmů,“ potvrdil Vozáb s tím, že v jednom případě bylo zjištěno předražení o 11 korun, v dalším dokonce o 50 korun.

Dalším nedostatkem bylo podle Vozába například nevydání potvrzení o zakoupení výrobku se všemi náležitostmi, případně i zakázaný prodej kusových cigaret. ČOI rovněž odhalila nebezpečný výrobek zařazený v evropském výstražném systému Rapex, jenž slouží k oznamování přímého i nepřímého rizika ohrožení zdraví nebo bezpečnosti spotřebitelů, kteří by se s nebezpečnými výrobky dostali do styku.

"Skutečně v tuto chvíli nevím, o jaký výrobek přesně šlo," uvedl Vozáb k dotazu Novinek ohledně nebezpečného výrobku.

Inspektoři provedli celkem 95 kontrol, z čehož ve 32 případech zjistili nedostatky. Udělená pokuta činila 17 500 korun, v 16 případech bude zahájeno správní řízení a 203 kusů výrobků v celkové hodnotě 3959 korun inspektoři zakázali prodávat.

"Vzhledem k míře zjištěných nedostatků budou kontroly se stejným zaměřením zařazovány operativně i nadále do plánu kontrolních akcí," uvedla ústřední ředitelka ČOI Jana Příhodová.