"Předpokládáme, že globální ekonomický růst bude v roce 2011 značně nižší a nadále bude narůstat rozdíl ve výkonnosti mladých a rozvinutých ekonomik. Zároveň bude přetrvávat vysoká nestabilita na trzích a také makroekonomická nejistota," uvedla ING IM.

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ve své květnové prognóze zvýšila odhad letošního růstu světové ekonomiky na 4,6 procenta z dříve předpokládaných 3,4 procenta. V příštím roce očekává OECD mírné zpomalení růstu světové ekonomiky na 4,5 procenta.

Výši celosvětové inflace ING IM odhadla pro příští rok na 2,7 procenta, přičemž pro letošek predikovala hodnotu 2,9 procenta. Společnost se domnívá, že v rozvinutých ekonomikách se inflace sníží z letošních 1,2 procenta na jedno procento a na nových trzích klesne z 5,1 procenta na 4,9 procenta.

Reálný růst HDP v roce 2010 a 2011
svět
4,8
3,8
rozvinutý
2,2
1,6
USA
2,6
1,8
eurozóna
1,5
1,7
Japonsko
2,9
1,1
Velká Británie
1,4
1,5
nové trhy
8,1
6,5
Čína
10,1
8,5
Zdroj: ING IM
Inflace v roce 2010 a 2011
svět
2,9
2,7
rozvinutý
1,2
1
USA
1,5
0,9
eurozóna
1,3
1,6
Japonsko
-1
-0,6
Velká Británie
3,1
2,5
nové trhy
5,1
4,9
Čína
2,8
3,6
Zdroj: ING IM