Stavební výroba se zvýšila ve většině oborů, a to jak na nové výstavbě, tak i na opravách a údržbě. S blížícím se koncem roku se zvýšilo tempo růstu stavebních prací na stavebních instalacích a dokončovacích pracích.

Počet pracovníků ve stavebnictví se v říjnu zvýšil o 1,6 %. Průměrná měsíční mzda zaměstnanců ve stavebních firmách s 20 a více zaměstnanci dosáhla 17 831 Kč a vzrostla meziročně o 5,9 %, reálná mzda o 5,5 %. Průměrná hodinová mzda dosáhla 111 Kč a zvýšila se o 6,2 %.

Produktivita práce na jednoho zaměstnance vzrostla o 10,2 %, produktivita práce na jednu odpracovanou hodinu se zvýšila o 10,6 %.

Nový byt v průměru za 2,1 mil. Kč

Stavební úřady v říjnu 2003 vydaly 15 135 stavebních povolení, z toho na nové stavby 7 357 povolení. Orientační hodnota staveb povolených v říjnu dosáhla 21,7 mld. Kč, z toho nové stavby 14,5 mld. Kč.

Meziročně se zvýšil počet stavebních povolení a jejich orientační hodnota jak u bytových staveb tak i staveb občanské vybavenosti i staveb zahraničních investorů.

Stavební úřady povolily výstavbu 3 777 bytů, z toho 2 926 bytů v nové výstavbě. Orientační hodnota nově povolených bytů dosáhla v bytových domech 6,8 mld. Kč. Průměrná orientační hodnota na 1 byt představovala v nové výstavbě 2,1 mil. Kč a při změně dokončené stavby 1,2 mil. Kč. Byla povolena výstavba větších obytných souborů v Jihlavě, Žacléři, Karlových Varech, Čelákovicích a Praze 4.