„Vzhledem k roku 2009 byla sklizeň hroznů v Mostě o 15 procent nižší a ani v kvalitě se hrozny nevyrovnaly ročníku 2009,“ uvedla Kateřina Kafková z Českého vinařství Chrámce. Z pohledu posledních deseti let je podle Kafkové kvalita hroznů průměrná. „Kvůli deštivému počasí v srpnu a září byly hrozny i přes všechnu naši péči napadeny plísní šedou a plísní révovou,“ připomíná s tím, že nejvíce byly poškozeny hrozny Chardonnay a Tramín. Vzhledem k tomu budou v letošním roce velké ztráty při výrobě vína, to znamená, že bude vysoký podíl kalů.

„Předpokládám, že kvalita bude obdobná jako v roce 2004, kdy byl pro vinaře obdobný rok jako ten letošní,“ dodává Kafková. Zvýšení cen se podle ní dotkne pouze sudového vína, přibližně o osm procent. „Naštěstí máme zásoby z předchozích let, takže výpadek sklizně v jednom roce se nás citelně nedotkne,“ zakončuje Kafková.

„Úroda hroznů byla prachbídná, určitě nejhorší, co pamatuji. Hrozny byly poškozeny plísní révovou, takže někde byla sklizeň totálně zničena,“ lamentuje podle svých slov více vinohradník než vinař Stanislav Bunža z Bzence. Vyzrávání bylo problematické, protože celý rok byl silně deštivý s deficitem slunečního svitu. Proto bylo podle něj nutno nechat hrozny déle na keřích, aby získaly slušnou cukernatost. Pokud jde o kvalitu, vína ve sklepě teprve kvasí, a tak nelze dělat nějaké unáhlené závěry.

Plíseň může za vyšší cenu hroznů

„I když vyzrálost hroznů ročníku 2010 nedosahuje toho předchozího, věřím, že to bude ročník opět originální a zajímavý,“ vyjádřil se diplomaticky Miroslav Majer, obchodní ředitel společnosti Vinselekt Michlovský z Rakvic. Otázka cenotvorby a případných úprav základních ceníkových cen se podle něj bude řešit až po skončení a účetním vyhodnocení letošního vinobraní.

„Letošní sklizeň byla stejná co do množství jako vloni, v hroznech je větší množství kyselin, vína budou vyžadovat větší pozornost při krášlení,“ sdělil vinař Stanislav Mádl z Velkých Bílovic. Kvalita bude podle něj v porovnání s loňským rokem zhruba na obdobné úrovni, vína by mohla být aromatičtější, ale budou se vyznačovat vyšším množstvím kyselin.

Ročník byl podle Mádla poznamenán silnými výkyvy počasí. Kvůli mokrému jaru se začaly projevovat plísně. „Kdo včas nepodchytil výskyt plísní, nesklidil nic, což se ukázalo při výkupech, proto se zvýšila cena hroznů,“ říká velkobílovický vinař.