Za letošních devět měsíců kontroly řádného dodržování pracovní neschopnosti nejvíc řádily v Moravskoslezském (17 809) a Středočeském kraji (15 112).

Kontrolu provádějí zaměstnanci ČSSZ na základě vlastního výběru nebo z podnětu ošetřujícího lékaře, úřadu práce či zaměstnavatele. Kontrolovaní nemocní mají povinnost prokázat svou totožnost a předložit doklad práceneschopného pojištěnce - neschopenku. Tu dostanou u lékaře. Do ní se následně zaznamená datum a čas kontroly.

Pokud vznikne podezření na porušení režimu ze strany nemocného, ČSSZ předá záznam o kontrole nemocnému, jeho ošetřujícímu lékaři a zaměstnavateli. Nejčastěji se tak děje, pokud kontrolor nezastihne nemocného doma, ačkoliv by na adrese, kterou udal, být měl.

Podezření se následně ověřuje, a pokud se potvrdí, že režim byl skutečně porušen, zahájí správa sociálního zabezpečení řízení. Výsledkem může být rozhodnutí o krácení nebo odnětí nemocenské. Za závažné porušení hrozí dokonce pokuta až do výše 10 000 korun.

Lidé nemají povinnost pouštět kontrolora do bytu, vše se může vyřídit "ve dveřích".

Počet kontrol a postihů za leden až zíří 2010
krajpočet kontrol
počet postihů*
Jihočeský
8927
92
Jihomoravský
11 177
170
Karlovarský
7535
194
Královéhradecký
7761
168
Liberecký
5093
81
Moravskoslezský
17 809
310
Brno
6856
104
Olomoucký
11 552
228
Pardubický
7999
192
Plzeňský
11 897
185
Praha
8259
188
Středočeský
15 112
209
Ústecký
11 534
194
Vysočina
5310
83
Zlínský
4348
151
celkem141 169
2549
*počet postihů – počet lidí, kterým bylo v důsledku porušení režimu dočasně práceneschopného pojištěnce krácena nebo odňata nemocenská
 
Zdroj: ČSSZ

V prvních třech dnech nemoci nyní lidé nedostávají žádnou nemocenskou, poté ji vyplácí zaměstnavatel, ovšem jen 14 dní a jen pracovní dny, teprve poté přichází na řadu stát. Vyplácí se 60 procent denního vyměřovacího základu.

Mnoho lidí si proto kvůli finančním ztrátám ani nemocenskou nebere, a pokud je skolí nějaká choroba, kterou za několik dní vyléčí, berou si často dovolenou.