Celkem 61 procent dotázaných hodnotí životní úroveň vlastní domácnosti jako dobrou, což patří v dlouhodobých statistikách k nadprůměrným výsledkům. "Jasná tendence nárůstu životní úrovně od roku 2004 se však zastavila a lidé jsou i v hodnocení své současné životní úrovně obezřetní," uvedl STEM.

Zcela odlišně hodnotí Češi hospodářskou situaci v zemi. Za spíše špatnou ji označilo 61 procent respondentů a za velmi špatnou 22 procent dotázaných.

Z pohledu různých skupin obyvatelstva jsou v hodnocení své životní úrovně a situace v ČR nápadné rozdíly ve skupinách podle nejvyššího dosaženého vzdělání a mezi různými sociálními skupinami. Například až 86 procent podnikatelů a živnostníků označilo svou situaci za dobrou, stejně tak se ale vyjádřilo jen 27 procent nezaměstnaných.

Pokud jde o politickou příslušnost, pozitivněji hodnotí životní úroveň domácnosti i stav ekonomiky příznivci stran vládní koalice než stoupenci opozičních stran.

V závislosti na věku dotázaných hodnotí hůře svou životní úroveň a situaci ČR nejstarší generace nad 60 let, ale i v ní převažuje (53 procent) hodnocení životní situace vlastní domácnosti jako dobré.