Reverzní tok plynu je možné spustit prakticky okamžitě. „Dnešek je významný den pro posilnění energetické bezpečnosti Slovenska,“ uvedl při této příležitosti slovenský ministr hospodářství Juraj Miškov.

Celkové náklady pro vybudování kompresorové stanice v Baumgartenu dosáhly čtyři milióny eur (téměř 100 miliónů Kč). Evropská unie pokryla z této částky polovinu.

V zájmu snížení závislosti na ruském plynu Slovensko podporuje také projekt vybudování plynovodu Nabucco a propojení evropských plynových vedení ve směru sever - jih.

Po sporech mezi Moskvou a Kyjevem se v lednu 2009 se Slovensko ocitlo dva týdny bez dodávek plynu. Až ke konci plynové krize se podařilo zabezpečit reverzní chod plynu z České republiky.