Informaci přinesly Hospodářské noviny s tím, že zjišťovaly, kdo skutečně stojí za 150 největšími českými firmami. Z analýzy vyplynulo, že nejdůležitější exportní obory, jako je automobilový průmysl nebo elektronika, jsou téměř zcela v držení zahraničních vlastníků. Naopak obory se zaměřením na domácí trh, tedy například dopravci nebo producenti potravin, nadprůměrně vlastní čeští majitelé.

Nejde o nic neobvyklého, obdobná situace je totiž například i v Rakousku, kde skutečných národních majitelů je jen pár a většina velkých firem se nachází v německých rukou. Podobný stav lze nalézt třeba i na Slovensku nebo v Maďarsku.

Analytici v zahraničním vlastnictví českých firem nespatřují problém, dokonce je to podle nich pro domácí ekonomiku výhodné. Jde totiž o zlepšení know-how, přístup na zahraniční trhy i vyšší efektivitu.

Přesto je nutno mít na paměti jistá rizika v souvislosti se zahraničním kapitálem. Zahraniční investoři své české závody bez rozpaků uzavřou, pokud se to finančně vyplatí, a svůj kapitál urychleně převedou kamkoli jinam.

Od roku 1993 se do Česka dostal zahraniční kapitál v celkové výši 2,2 biliónu korun.