Minulý měsíc činil podíl nekvalitních vzorků na trhu 8,8 procenta, v srpnu to bylo jen 6,4 procenta. Přitom vloni ČOI odhalila nedostatky jen u pěti procent vzorků.

Letos v září zjistili inspektoři nedostatky u osmi vzorků odebraného benzínu ze 73 zkoumaných. V případě motorové nafty byla situace mírně lepší – závady našli u sedmi vzorků z 84 odebraných. Ze čtyř zkoumaných vzorků směsné motorové nafty našli závady u jednoho.

„V měsíci září bylo zjištěno překročení horní přípustné hranice obsahu biosložek v pohonných hmotách,“ popsal jeden z nedostatků mluvčí Tomáš Vozáb.

Změna možná od nového roku

Naopak všechny v září odebrané vzorky LPG, ethanolu E85, methylesterů mastných kyselin a stlačeného zemního plynu při laboratorních zkouškách jakostním normám vyhověly.

Prodejce, u kterých inspektoři závadné vzorky odebrali, inspekce nezveřejňuje. Chce tak předejít případným soudním sporům. V říjnu se na internetu objevil seznam provinilců z loňského roku, který zveřejnila společnost Acta non verba. Inspekce se však od něj distancovala. [celá zpráva]

Od ledna příštího roku však ČOI zřejmě bude mít možnost zveřejňovat jména čerpacích stanic, u nichž zjistila nekvalitní pohonné hmoty. Předpokládá to novela zákona připravená ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO). Novela zákona je nyní v připomínkovém řízení.