Výrobek je uložen v papírové krabici s označením Shock 5 in 1 LASER FLASHLIGHT. Pistolka představuje laserové zařízení vyzařující viditelné, červené světlo a po stisknutí spouště vydává ránu (elektrický výboj). Žádné další údaje na laserovém zařízení nejsou uvedeny.

Vzhledem k tomu, že výrobek není vybaven žádnými informacemi o použití a bezpečnostních varování, může se podle ČOI dostat i do rukou dětem. Navíc není ani opatřen určením třídy laserového zařízení a bezpečnostním varováním vztahujícím se k použití laseru a případných ochranných prostředků. I proto nelze vyloučit, že může dojít k poškození lidského zdraví (zraku).

„Výrobek nesplňuje obecné požadavky na bezpečnost, a je tedy výrobkem nebezpečným,“ varuje Vozáb s tím, že z výše uvedených důvodů vydá ČOI zákaz prodeje výrobku a příkaz ke stažení z trhu.