Vládní opatření nemají rovnoměrnou podporu veřejnosti. Nejvíc lidé souhlasí s úsporami, které se jich bezprostředně nedotknou, jako je zrušení některých ambasád (souhlasí 75 % lidí) nebo zrušení obří zakázky na likvidaci ekologických škod v celkové hodnotě řádově 100 miliard korun (souhlas 71 % osob, které to dokázaly posoudit). Velkou podporu má i možnost pracovat na dohodu až 300 hodin ročně (73 % respondentů).

K opatřením, v nichž se vláda může opřít o souhlas většiny dospělé populace, patří i zatím nejdiskutovanější návrh – snížení celkového objemu mezd ve státní správě o 10 %. Souhlasí s ním dvě třetiny osob.

Řádově polovina respondentů považuje za správné další návrhy v oblasti zaměstnaneckých vztahů – zkrácení výpovědní lhůty na jeden měsíc (47 % lidí), prodloužení maximální doby pracovního poměru na dobu určitou na pět let (51 %) a prodloužení úseku nemocenské, kterou hradí místo státu zaměstnavatel (51 % lidí).

Skoro polovina lidí (47 %) souhlasí i s povodňovou daní ve výši 100 korun měsíčně, kterou by všichni platili po dobu jednoho roku.

Nepopulární opatření

Na nejtvrdší odpor narážejí záměry vlády, které omezují sociální a zaměstnanecké jistoty anebo jsou jednostranným výdajem všech nebo potenciálně všech občanů. Pouze 27 % lidí souhlasí s tím, aby zaměstnavatelé měli možnost vypovědět zaměstnance bez udání důvodu.

Čtyřicetiprocentní podporu má zvýšení poplatku za den pobytu v nemocnici na 100 korun a stejný podíl lidí akceptuje právo zaměstnavatelů uzavírat opakovaně se zaměstnancem pracovní smlouvy na dobu určitou.

Většinu vládních opatření podporují podle očekávání stoupenci koaličních stran, zejména ODSTOP 09, s opatřeními v oblasti zaměstnaneckých vztahů a zvýšení plateb nesouhlasí lidé, kteří se hlásí k parlamentní opozici.

Návrh vlády
určitě ano (v %)
spíše ano (v %)
spíše ne (%)
určitě ne (%)
Snížení celkového objemu mezd ve státní správě o 10 procent
31
35
18
16
Povodňová daň 100 korun měsíčně po dobu jednoho roku
1532
25
28
Možnost vypovědět zaměstnaci smlouvu bez udání důvodu
16
11
25
48
 Zdroj: STEM