„Elektrárna splnila všechny podmínky k prodloužení licence,“ konstatovala Drábová a poznamenala, že Temelín prošel zcela standardním procesem jako už dříve Jaderná elektrárna Dukovany.

„V pondělí 11. října skončí desetiletá platnost licence pro provoz prvního bloku. Proto jsme před třemi měsíci požádali SÚJB o povolení k dalšímu provozu. To jsme nyní obdrželi,“ uvedl mluvčí temelínské elektrárny Marek Sviták. Elektrárna musela mimo jiné doložit, že byla, je a bude bezpečně provozována po dobu nejméně dalších deseti let. Dokumentace obsahovala například doklady o připravenost zařízení a personálu, plány odstávek bloku na budoucí období.

„Na základě všech těchto údajů rozhodl Státní úřad pro jadernou bezpečnost povolit prvnímu bloku další provoz do října 2020,“ poznamenal Sviták. Státní dozor současně určil podmínky pro průběžnou kontrolu provozovaného bloku. Ty obsahují například pravidelné hodnocení stavu a spolehlivosti bezpečnostních systémů, trvalé sledování a vyhodnocování bezpečnosti provozu bloku, pokračování v aktualizaci provozních předpisů pro zvládání nehod a hodnocení bezpečnosti a životnosti bloku.

„Plnění jednotlivých podmínek dokládáme dozoru měsíčně, čtvrtletně či v delších stanovených intervalech,“ zdůraznil mluvčí.

Nejmladší jaderná elektrárna

Temelín je nejmladší českou i evropskou jadernou elektrárnou. O umístění elektrárny bylo rozhodnuto v roce 1981 a původní projekt počítal se čtyřmi bloky. V listopadu 1986 bylo vydáno stavební povolení, v únoru 1987 začala stavba provozních objektů. V roce 1988 byla dokončena první chladicí věž.

Po sametové revoluci byla pozastavena výstavba třetího a čtvrtého bloku a rozhodnuto o realizaci dvou bloků. První blok byl spuštěn 11. října 2002, druhý blok 29. prosince 2002. Náklady na výstavbu dvou bloků byly 98,6 miliardy korun. Od zahájení svého provozu už elektrárna vyrobila celkem 100 miliard kWh elektrické energie.