„Vývoj projednávání žádosti podané před sedmi lety a v Nizozemsku vnímané jako strategická priorita se českými námitkami nepodařilo zvrátit,“ připomíná europoslanec Jan Březina s tím, že Nizozemci své žádosti do Bruselu poslali již v roce 2003.

"Dnešní rozhodnutí v žádném případě neznamená konec českého eidamu a goudy. Sýry s označením eidam a gouda se mohou na území Evropské unie dále vyrábět," uvedl diplomatický zdroj obeznámený s výsledkem jednání zvláštního výboru pro zeměpisná označení.

Nová chráněná označení se týkají pouze sýrů, které budou vyrobeny v Nizozemsku. Ty pak budou moci nést označení Eidam Holland a Gouda Holland.

V rozhodnutí je podle diplomatů jasně uvedeno, že pouhé názvy eidam a gouda nelze přímo chránit, protože už běžně "zdomácněly". Nemělo by tak hrozit, že by mohlo být v budoucnu zakázáno používání samotných názvů eidam či gouda.