"Lidé již dostali výpovědi a v prosinci už u nás nebudou. Propouští se napříč všemi činnostmi, jen z ředitelství odejde 112 lidí," řekl Halla. SŽDC si od snížení stavů slibuje příští rok úsporu asi 500 miliónů korun, tedy více než desetiny provozních nákladů. SŽDC nakonec upustila od "maximální varianty" snižování stavů, která počítala s odchodem až 1200 lidí.

Z celkového počtu propuštěných má 250 nárok na odchodné z vládního Doprovodného sociálního programu, který se týká lidí v předdůchodovém věku. "Důchodový věk šel automaticky, to by ale v žádném případě nestačilo," uvedl Halla.

"Stanovisko budeme mít za 14 dnů, až nám zaměstnavatel k tomu dá podrobné rozbory, odkud ti lidé odejdou," uvedl předseda podnikového výboru Odborového sdružení železničářů Adolf Hradílek.

Ředitel odchází dobrovolně

Předseda Svazu odborářů služeb a dopravy (SOSAD) Jaromír Dušek označil propouštění v SŽDC za hloupost státu. Propuštění zaměstnanci podle Duška nakonec budou pro stát dražší, než kdyby zůstali u státní organizace v pracovním vztahu. Železničáři mají ztížené uplatnění na trhu práce, zvláště v době krize, dodal Dušek.

Ke stovkám odcházejících zaměstnanců se před několika dny dobrovolně připojil i dlouholetý ředitel SŽDC Jan Komárek. Jako důvod uvedl, že je příliš spojen s dosavadním směřováním organizace, které bude třeba "předefinovat".

SŽDC vznikla v rámci liberalizace dopravního trhu oddělením od původní státní organizace České dráhy. Stará se mimo jiné o koleje, sestavuje jízdní řád a zajišťuje rovný přístup dopravců na železniční síť. Působí také jako investor do výstavby tratí, jen letos má v rozpočtu přes 35 miliard korun.