Firma se proti rozhodnutí odvolá, řekl v pátek její majitel Petr Kofroň. "Proti rozhodnutí se budeme bránit všemi dostupnými prostředky, považujeme je za neoprávněné. Kvalifikaci jsme jednoznačně splnili a dodali soupis referencí, které to dokladují," uvedl Kofroň.

Podle úřadu firma ve výběrovém řízení předložila doklad k prokázání splnění kvalifikace, který neodpovídá skutečnosti. Konkrétně šlo o doklad o realizaci zakázky na zabezpečení průběhu významné kulturní akce s finančním objemem nejméně pět miliónů korun.

Úřad také sankcionoval příspěvkovou organizaci Znojemská beseda, která zakázku za více než deset miliónů korun vypisovala. Má zaplatit pokutu 280 tisíc korun. Jedním z důvodů je skutečnost, že tendr vyhrála firma, která nesplnila kvalifikaci. Z dalšího posuzování nabídek měla být podle ÚOHS vyřazena.

Podle ÚOHS Znojemská beseda dále jednoznačně nespecifikovala dílčí hodnotící kritérium atraktivity kulturního programu, a uchazeči proto neměli potřebné informace o tom, co bude zadavatel hodnotit. To mělo zvýhodnit právě vítěznou společnost Kofroň Production & Advertising s. r. o., která vinobraní zajišťovala už v předchozích letech.

Antimonopolní úřad uložil pokutu Znojemské besedě už podruhé. Naposledy chybovala při zadání stejné zakázky loni a dostala za to pokutu 50 tisíc korun.