Pro snižování veřejného dluhu prostřednictvím omezování veřejných výdajů se vyslovilo 70 procent respondentů. V Evropě tento názor zastává až 77 procent respondentů, v Jižní a Severní Americe 69 procent a 54 procent z Asie a Tichomoří. Nejvíce oslovených (53 procent) si myslí, že veřejné výdaje by se měly omezovat hlavně prostřednictvím snižování platů ve veřejném sektoru.

Hlasy pro a proti snižování platů ve veřejném sektoru se mezi jednotlivými zeměmi podstatně lišily. Například v Irsku hlasovalo ve prospěch snižování pozoruhodných 100 procent respondentů, na Slovensku 55 procent, v Česku 40 procent, zatímco ve Francii pouze 12 procent.

"V časech zhoršené hospodářské situace je volání po snižování veřejných výdajů poměrně časté. Podnikatelé po státních zaměstnancích chtějí, aby k zajištění vyšší efektivity a snížení nákladů přijali stejná opatření, jaká museli v nedávné minulosti udělat oni sami," uvedl partner KPMG ČR zodpovědný za daňové poradenství Jan Žůrek.

Nejméně oblíbená volba – pouhé zvyšování daní

Ve většině zemí respondenti bez problémů souhlasili s investováním veřejných peněz do infrastruktury, jen 24 procent hlasovalo pro řešení státního dluhu prostřednictvím snížení těchto investic.

Pouhé zvýšení daní bez dalších promyšlených kroků bylo nejméně oblíbenou volbou. Toto řešení považuje za přijatelné pouze jedno procento respondentů na celém světě. V Česku se pro zvýšení daní na úhradu dluhu vyslovila jen desetina manažerů.

V otázce, zda firmy již překonaly recesi, jsou nejoptimističtější manažeři z Brazílie, Indie a Hongkongu. Naopak Češi, Maďaři a Poláci jsou v tomto tvrzení spíše opatrnější.