Finanční krize podle Pribila jasně ukázala, kde se nacházejí nedostatky. Je proto na místě ze všeho vyvodit správné závěry.

Pribil je přesvědčen, že jakýkoli trh, jakýkoli poskytovatel služeb i jakýkoli produkt by měli být pod účinným dohledem. Náklady na finanční dohled jsou totiž podle něj v porovnání se ztrátami podstatně nižší.

Politika díky finanční krizi opět získala prim, domnívá se Pribil, který je jinak pro další reformy na evropském finančním trhu.

Pribil se vyjádřil i k finančním ústavům, které se dostaly do existenčních problémů. Podle něj nemůže takováto instituce v první řadě dostávat pomoc od daňových poplatníků.