Nárůst podle ČKP stále více souvisí se škodami na zdraví než se škodami na majetku. Podíl škod na zdraví na celkových závazcích z povinného ručení stále roste a za rok 2009 se již blíží 40 procentům.

"Pokud nepozorný šofér porazí třicetiletého chodce, který skončí na invalidním vozíku a dožije se 80 let, bude mu pojišťovna vyplácet nemalé peníze během následujícího půlstoletí a v takovém případě může jít o částky se šesti i více nulami," uvedl mluvčí pojišťovny Allianz Václav Bálek.

Velmi podstatnou složku celkových závazků pojišťoven představují případy, které se nepodaří vyřídit v roce svého vzniku, a pojišťovny na ně musejí vytvářet technické rezervy ve výši odhadu budoucích plnění. Ty jsou zdaleka nejvyšší právě u škod na zdraví. Objem celkových dosud nevyplacených závazků narostl z 26,7 miliardy korun koncem roku 2004 na 41,6 miliardy korun na konci loňského roku.