"Společnost Private Investment Properties, LLC nemá v současné době povolení České národní banky k poskytování investičních ani jiných služeb na finančním trhu v České republice. Na vložené finanční prostředky se nevztahuje možnost náhrady z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry," uvádí ČNB na svých webových stránkách.

Private Investment Properties nabízí na webu www.pipreality.cz registraci do aukcí nemovitostí v USA. "Společnost ... využívá zkušeností a znalostí investičních poradců v ČR, držitelů osvědčení vydaného Českou národní bankou pro tuto činnost," tvrdí firma na svém webu.

Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů jsou zveřejněny na webových stránkách ČNB.