Odbytové družstvo Centroodbyt vyzvalo své členy, aby neprodávali vepřové maso pod 30 korun za kilogram živé váhy. Řekl to předseda družstva Jan Veleba.

Centroodbyt zastřešuje sedm družstev v republice. Prohlášení podpořilo na 300 chovatelů, kteří produkují dvě třetiny z tuzemské roční produkce 550 000 tun vepřového masa, uvedl Veleba. Upřesnil, že pokud masokombináty na požadavek farmářů nepřistoupí, zastaví chovatelé veškeré prodeje od pondělí.

Zastavením dodávek si chce stejnou cenu od pondělí vynutit také největší tuzemské odbytové družsvo Agropork, které zatím není členem Centroodbytu. Zemědělce o tom ve Větrném Jeníkově za představenstvo Agroporku informoval Jan Hašek.

"Prohlašujeme, že je porušením zákona o cenách, jestliže by někdo požadoval a přistoupil na cenu nižší," uvádí text. Pokud by takové případy nastaly, vedení Centroodbytu požádá ministerstvo financí o jejich prošetření a uplatnění příslušných sankcí, doplnil Veleba.

Náklady převyšují cenu

"Situace nemá za posledních deset let obdobu, protože letos v průměru nedosáhneme ani 30 korun za kilogram. Přitom stoupají ceny krmných směsí," zdůvodnil Veleba. V prvním pololetí roku se výrobní náklady pohybovaly kolem 32 korun na kilogram, kvůli zdražování obilí a zákazu zkrmování masokostní moučky se zvedly na současných 35 korun.

Centroodbyt v prohlášení také žádá ministra zemědělství, aby kvůli tomu ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) podpořil vývoz 10 000 tun vepřového masa a 100 000 selat.

SZIF již rozhodl, že kvůli přetrvávajícímu poklesu farmářských cen podpoří skladování 5000 tun vepřového masa. "Nejdříve je třeba využít tuto formu pomoci. Pokud to nepomůže, je nutné hledat příčiny situace na trhu s vepřovým," řekl vedoucí odboru komunikace MZe Pavel Kovář.

Podporu skladování, která má za cíl stáhnout z trhu část produkce vepřového, intervenční fond již letos jednou vyhlásil, a to koncem července. "Nikdo této možnosti nevyužil," uvedla mluvčí SZIF Jitka Sluková.

Přebytek nechtějí ve stájích

Svaz zpracovatelů masa by podle družstva měl pomoci snížit přebytek masa na trhu jeho uskladněním; na tyto účely již stát vyhlásil subvenci. Kvůli předpokládaným vyšším dovozům po vstupu do Evropské unie by podle prohlášení měli chovatelé snížit stavy prasat i prasnic.

Podle předsedy Svazu zpracovatelů masa Ladislava Steinhausera zřejmě zemědělci dnešní dohodu nedodrží. "Přebytek potřebují realizovat na trhu a ne aby jim zůstal ve stájích," řekl. Nesouhlasí ani s požadavkem na snížení výroby vepřového masa. "V republice je ještě nadbytek obilí a jsou tu velké plochy, které je potřeba obhospodařovat," zdůvodnil.