Ministerstvo financí pro příští rok počítá s růstem HDP o 2,3 procenta, Česká národní banka o 1,8 procenta a Evropská komise o 2,4 procenta. Podle odborů bude důvodem nepříznivého ekonomického vývoje mimo jiné stagnace soukromé spotřeby, ale také investic v podnikání. Soukromá spotřeba bude ovlivněna poklesem objemu mezd ve státní správě a zpomalením jejich růstu v soukromém sektoru.

"Za této situace by soukromá spotřeba mohla růst buď na základě zvýšeného čerpání úspor, nebo na základě růstu úvěrů pro obyvatelstvo," stojí v analýze. Vzhledem k současné úrovni zadlužení obyvatelstva lze však prý sotva očekávat výraznější nárůst jeho úvěrů.

Vývoj v sektoru investic pak ovlivní mimo jiné útlum těch, které jsou realizovány s podporou státních fondů. Kromě toho bude výrazně krizí postižena i bytová výstavba. Přírůstek hypotečních úvěrů je prý v letošním roce nejnižší za posledních sedm let. Z těchto tendencí lze proto usuzovat, že stavebnictví teprve prochází počáteční fází krize, která se bude vyznačovat poklesem prací a propouštěním.

Pokles v průmyslu i dopravě

Růst investic se nedá očekávat ani v průmyslu či dopravě. Tyto investice dosud táhla především výstavba solárních elektráren. Tento boom však v roce 2010 skončí, a s ním i jeho pozitivní vliv na navazující odvětví, upozorňuje ČMKOS.

Základním tahounem růstu české ekonomiky tak může být pouze export. Ten ovšem v sobě nese rizika spočívající například ve vysoké míře závislosti na vývoji německé ekonomiky. Druhý největší český obchodní partner, Slovensko, navíc chystá rozpočtové škrty, a tudíž i jeho ekonomika může zpomalit.

Strašák nezaměstnanosti

Odbory čekají příští rok růst nezaměstnanosti nad deset procent například kvůli omezování nových dopravních staveb a snižování počtu zaměstnanců ve státní sféře.

Jediným sektorem, kde zřetelněji roste výroba, a mohla by tedy vznikat nová pracovní místa, je průmysl. "Statistická data tomu ovšem nenasvědčují, a tak například ve zpracovatelském průmyslu, kde ve druhém čtvrtletí 2010 vzrostla produkce o více než 12 procent proti stejnému období minulého roku, se počet pracovních míst snížil o téměř pět procent," stojí v analýze.