Tato hranice je v dlouhodobém horizontu považována za bezpečnou pro makroekonomickou stabilitu. Výsledek ovlivnil především schodek bilance výnosů a schodek obchodní bilance. V bilanci výnosů vedl meziroční růst výdajů k prohloubení schodku na 36,6 miliardy korun. Schodek obchodní bilance se ve třetím kvartále prohloubil na 18,78 miliardy korun.

Přebytek v bilanci služeb se meziročně zvýšil na 2,9 miliardy korun, v čemž se promítl rychlejší růst na straně příjmů než výdajů. U dopravních služeb vzrostl přebytek kvůli růstu tržeb z letecké přepravy. Zvýšení návštěvnosti země se odrazilo v růstu příjmů o 12 procent. Banka ale připomíná, že výsledek je ovlivněn nižší srovnávací základnou z loňského povodňového čtvrtletí.

Deficit běžného účtu z velké části pokryl přebytek finančního účtu. Příliv zahraničního kapitálu na finančním účtu platební bilance činil 44,8 miliardy korun, ve srovnání s loňským třetím čtvrtletím ale byl poloviční. Přebytek na finančním účtu v poměru k HDP klesl na šest procent, dodala banka. Na přílivu zahraničního kapitálu se podílí především příliv zahraničních přímých investic. Zahraniční investoři v ČR investovali 45,8 miliardy korun, zatímco přímé investice v zahraničí skončili schodkem 1,1 miliardy korun.