Propagace působila dojmem, že Poštovní spořitelna je samostatná banka; spořitelna je přitom součástí ČSOB.

Rozhodnutí o sankci nabylo právní moci v úterý. ČSOB bylo současně zakázáno pokračovat v protiprávním jednání.