Společnost Sokolovská uhelná v letech 1997–2007 uzavírala a plnila zakázané dohody o zákazu vývozu, které měly za cíl narušení hospodářské soutěže a mohly vést k narušení soutěže na trhu hnědouhelných briket, hnědého energetického uhlí a hnědého tříděného uhlí v České republice.

Odběratelé Sokolovské uhelné se ve smlouvách zavazovali k tomu, že nebudou hnědé uhlí a hnědouhelné brikety vyvážet mimo území ČR nebo s ním obchodovat tak, aby vývoz umožnili.

Podle ÚOHS uvedené dohody mohly ovlivnit obchod mezi členskými státy EU. Dohody o zákazu vývozu považuje jak české, tak evropské právo za závažné narušení hospodářské soutěže.

Předseda Rafaj v rozkladovém řízení odmítl tvrzení Sokolovské uhelné, že se nejednalo o zakázané dohody, které by byly plněny a měly potenciální dopad na trh.