Firmy Samsung SDI, Chunghwa Picture Tubes, Koninklijke Philips Electronics, Technicolor, Panasonic, MT Picture Display, Toshiba a LG Electronics plnily kartelovou dohodu na trhu barevných obrazovek (CPT) pro televizory v letech 1998–2004. Firmy se na kartelu podílely různou dobu, což ÚOHS při stanovení pokut zohlednil.

Společnost Samsung na kartel upozornila, pokutu proto platit nebude. Podobně vyváznou i Philips a LG, jejichž chyba je už promlčená.

Výrobci obrazovek se scházeli na bilaterálních i multilaterálních jednáních po řadu let. Jednání a kontakty mezi nimi započaly už před rokem 1998 a pokračovaly do roku 2006. Na těchto schůzkách firmy jednaly zejména o cenách a vyměňovaly si citlivé obchodní informace. Dodržování dohodnutých cen účastníci řízení následně kontrolovali.

Úřad začal kartel prověřovat na základě žádostí o aplikaci tzv. leniency programu. Ten umožňuje, aby firmě, která nahlásí antimonopolnímu úřadu existenci kartelové dohody a dodá dostatečné důkazy, byla odpuštěna sankce či její část. Z tohoto důvodu byla zcela prominuta pokuta společnosti Samsung a o 50 procent byla snížena sankce pro společnost Chungwa. U Philipsu a LG Electronics nemohla být sankce uložena, neboť už uplynula zákonná lhůta pro její uložení. Firmy neplnily zakázanou dohodu po 1. červenci 2001, odkdy platí nový zákon o ochraně hospodářské soutěže.

Pokuty mohly být větší

Největší pokutu má platit Technicolor (13,858 miliónu korun), následují Toshiba Corporation (11,726 miliónu korun), Panasonic Corporation (10,373 miliónu korun), MT Picture Display (9,43 miliónu korun) a Chunghwa Picture Tubes (6,4 miliónu korun).

Pokuty mohly být ještě vyšší, ÚOHS ale neprokázal existenci dohod o rozdělení, omezení nebo kontrole výroby a o rozdělení trhu v oblasti barevných obrazovek pro televizory, které také prošetřoval. Sankcionováno nebylo ani možné určování cen, omezení nebo kontroly výroby, rozdělení trhu, včetně výměny citlivých obchodních informací v oblasti barevných obrazovek pro monitory (CDT), kterým se ÚOHS ve správním řízení také zabýval.