Přes 90 procent Čechů si přitom myslí, že sestry mají fyzicky i psychicky náročnou práci, podle zhruba stejného počtu lidí je navíc jejich práce nepostradatelná.

Z průzkumu se ale vysoké důvěře těší jen tuzemské zdravotní sestry. Naproti tomu zahraniční sestry nejsou podle nich dostatečně kvalifikované a způsobilé. Odborným znalostem a způsobilosti sester ze zahraničí, a to včetně Slovenska, nedůvěřuje necelá polovina občanů.

Pro 95 procent lidí je přitom důležité, aby zdravotní sestry byly plnohodnotně kvalifikované a adekvátně finančně ohodnocené.

Čtyři pětiny oslovených si rovněž myslí, že finanční podmínky a činnost zdravotních sester by měly být zohledněny i v připravované reformě zdravotnictví.

Průzkumu se ve dnech 14. až 21. července zúčastnilo 6433 dotázaných ve věku od 18 do 69 let.