Nejvíc důchodů do zahraničí v prvním pololetí ČSSZ vyplácela na Slovensko, a to 16 304, důchodcům do Polska (12 269) a do Spolkové republiky Německo (10 687). Na seznamu zemí, kam ČSSZ důchody zasílá, jsou také například exotické země jako Rwanda, Mali, Paraguay, Kostarika, Island, Filipíny, Thajsko a další.

ČSSZ přitom do zahraničí vyplácí všechny druhy důchodů, tedy důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké i sirotčí. Výplata důchodů do zahraničí si ke konci pololetí 2010 vyžádala celkové výdaje ve výši 1,248 miliardy korun.

Důchody do ciziny čtyřikrát ročně

Lidem, kteří trvale bydlí v cizině, se důchody vyplácejí na adresu v cizině, na osobní účet u peněžního ústavu v cizině nebo na osobní účet u banky či spořitelny v České republice. Na adresu v cizině se důchody vyplácejí čtyřikrát ročně vždy v březnu, červnu, září a prosinci, a to zpětně za čtvrtletí.

Výplata na účet v zahraničí se provádí v měně daného státu nebo v jiné volně směnitelné měně, a to bezhotovostně prostřednictvím České národní banky a příslušné korespondenční banky v cizině, vždy za zpětnou dobu a v časových intervalech, které si příjemce důchodu určí.

Výplata na účet v České republice je vždy v českých korunách za zpětnou dobu, a to prostřednictvím České národní banky.

Deset států, do nichž ČSSZ k 30. 6. 2010 vyplácela nejvíc důchodů
Stát
Počet důchodů
Slovensko
16 304
Polsko
12 269
Spolková republika Německo
10 687
Švýcarsko
2735
Kanada
2701
Rakousko
1964
Bulharsko
1740
Řecko
1739
USA
1620
Švédsko
957
Zdroj: PSSZ