Ve dvou případech inspektoři uložili pokutu 2000 korun. "Důvodem bylo neseznámení s cenou, kdy kontrolovaná osoba nepředložila nápojový a jídelní lístek a jedenkrát kontrolovaná osoba neumožnila přeměření na úředně ověřeném měřidle," uvedl mluvčí ČOI Tomáš Vozáb.

Prodejci, kteří porušili zákon, byli odhaleni v sobotu, nedělní kontroly pochybení nenašly. "Zde se mohl projevit tzv. haló efekt z minulého dne, kdy se mezi prodejci rozneslo, že Česká obchodní inspekce je na Velké ceně přítomna a její kontroly jsou prováděny v rozsahu všech dozorovaných kompetencí," dodal Vozáb.