U lůžkového provedení kočárku odborníci zjistili, že při nárazu bylo lůžko uvolněno z konstrukce kočárku. V případě sportovní varianty se sedačka posunula více, než povolují normy.

Dále byly zjištěny nedostatečné a neúplné informace v návodu k používání a značení na výrobku.

„Vzhledem k tomu, že kočárek není bezpečným výrobkem, bylo vydáno ochranné opatření, které spočívá v zákazu uvádění výrobku na trh, uložení povinností stažení výrobku z trhu a z používání a dále byla uložena povinnost účinným způsobem bezodkladně informovat o nebezpečnosti výrobku osoby, které by mohly být vystaveny nebezpečí plynoucímu z výrobku,“ uvedla Jana Příhodová, ústřední ředitelka ČOI.