"Průmysl má v české ekonomice tradičně silnou pozici, kterou si udrží i v dalším desetiletí. Pokud chce ale svými výrobky obstát na globálním trhu, musí investovat do inovací a talentovaných lidí. Klíčovou úlohu budou hrát soukromé investice do podnikového výzkumu a efektivní podpora vzdělávání a aplikovaného výzkumu ze strany státu," uvedl Bronislav Pánek, vedoucí partner společnosti Deloitte pro výrobní sektor v regionu střední Evropy.

Pánek připomněl, že průmysl se na tvorbě hrubé přidané hodnoty v ČR podílí více než 25 procenty a z velké části je spojen s automobilovým sektorem. Průmysl představuje také 25 procent celkové zaměstnanosti v Česku.

Podle náměstka ministra průmyslu a obchodu Martina Tlapy poklesla výkonnost českého hospodářství v roce 2009 rychlejším tempem než v okolních zemích zejména v důsledku poklesu produktivity práce.

Řešení v kvalitních výrobcích s neotřelým designem

Klíčovým faktorem pro budoucí úspěch českých průmyslových podniků bude proto podle odborníků schopnost dodávat na trh nadprůměrně kvalitní výrobky s nadstandardním designem a využití inovativních výrobních technologií založených na vědě a výzkumu. Právě v této oblasti mají podle společnosti Deloitte české podniky největší slabiny.