Jean-Maurice Ripert, zvláštní vyslanec generálního tajemníka OSN, se nechal slyšet, že se OSN patrně obrátí na své členské země, aby poskytly minimálně dvojnásobnou částku, než byla ta původní ve výši 460 miliónů dolarů. Po první výzvě dorazilo do asijské země 310 miliónů dolarů, spolu se soukromými a bilaterálními dary se suma vyšplhala na zhruba 1,1 miliardy dolarů.

Ničivé záplavy v Pákistánu zasáhly 18,7 miliónu lidí, z nichž přibližně osm až deset miliónů je odkázáno na nějakou formu denní pomoci.