V letošním roce vláda plánuje vydat státní dluhopisy ve výši 138 miliard a pokladniční poukázky za 336 miliard korun. Celkový státní dluh přitom již letos v pololetí překročil 452 miliard korun a v přepočtu na obyvatele dosahuje téměř 45 000 korun.

Skutečná výše emise dluhopisů a pokladničních poukázek v příštím roce se však ještě může proti předpokladu změnit o plus minus deset procent. Konečné číslo také změní případné vydání dluhopisů v zahraniční měně, které prosazuje ministerstvo. Proti tomu je ale centrální banka, která se obává vlivu emise na posílení koruny.

V prvních třech měsících příštího roku chce ministerstvo vydat dluhopisy v celkové výši 37 miliard korun. Půjde o tři- až patnáctileté dluhopisy. Jejich roční úročení se pohybuje mezi 2,9 a 4,6 procenta. Ve stejném období vydá pokladniční poukázky za 111 miliard korun. Stát však plánuje, že sám odkoupí poukázky zhruba za 18 miliard korun. Splatnost těchto cenných papírů se pohybuje od tří měsíců až po rok.

Dluh prudce roste

Zadlužení České republiky v posledních letech prudce roste a od roku 1998 se více než ztrojnásobilo. Letos se celkový dluh veřejných rozpočtů přiblíží půl biliónu korun. Hlavní analytik Raiffeisenbank Ivo Nejdl odhaduje, že deficitu jeden bilión Kč, tedy asi 34 procent HDP, by ČR mohla dosáhnout v roce 2007.

K přijetí eura vyžaduje Evropská komise státní dluh do 60 procent HDP a zde ČR žádný problém nemá. Roční schodky rozpočtu však nesmí přesáhnout tři procenta HDP. Letošní schodek českého rozpočtu přitom přesahuje sedm procent.

Vláda s narůstajícími dluhy bojuje reformou veřejných financí. Reformní zákony od ledna snižují daně podnikům, zvyšují spotřební daně, přesouvají některé zboží a služby do základní sazby DPH, snižují podporu stavebního spoření a výši nemocenské a zvyšují věk odchodu do důchodu.