S&P nyní hodnotí schopnost České republiky splácet dlouhodobé závazky v cizích měnách známkou A. Výhled ratingu dluhů v domácí měně, který je na vyšším stupni A , zůstává zachován jako stabilní.

"Revize výhledu odráží naše očekávání ohledně zvýšení ratingu v příštích dvou letech, pokud nedávno vytvořená koaliční vláda dokáže úspěšně realizovat plánovaná opatření, která by měla zmírnit dopad výdajů souvisejících se stárnutím obyvatelstva na veřejné finance," uvedl analytik S&P Frank Gill. Dodal, že politická vůle k těmto krokům je teď podstatně vyšší než v minulosti, vláda Petra Nečase má značnou většinu v parlamentu a nová koalice podporuje politiku stabilizace státního dluhu.

Dosavadní vládní opatření v rámci fiskální konsolidace zahrnují snížení objemu platů ve veřejném sektoru v příštím roce o deset procent a úspory na subvencích v rozsahu až 0,4 procenta hrubého domácího produktu, konstatovala S&P. Koalice rovněž oznámila kroky na příjmové straně rozpočtu.

Koalice také plánuje mnohaletou reformu důchodového systému, která by měla zmírnit výdajové tlaky určené demografickým vývojem. Vedle zavedení "druhého pilíře" v podobě doplňkového systému zamýšlí rovněž změny nastavení parametrů, což v důsledku sníží rozsah rozpočtových transferů do penzijního systému, uvedla agentura.