Vláda počítá s tím, že část propuštěných celníků přijmou jiné úřady, například finanční policie či Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Celní správa také získá řadu nových pravomocí. Jde například o sběr údajů a informací o zahraničním obchodu s členskými zeměmi EU. Současné celní deklarace totiž nahradí nový systém Intrastat. Ten bude sledovat nejen nákup a prodej, ale veškerý pohyb zboží mezi členskými státy.

Zákon kritizovala ODS. Místopředseda sněmovny Ivan Langer prohlásil, že vláda pro celníky navrhuje posílit kompetence, aby ospravedlnila jejich další působení. Soudí, že vláda mohla být při redukci počtu celníků razantnější.

Celním úřadům připadne podle vládního návrhu také kompletní správa spotřebních daní, včetně nového systému daňových skladů. Dosud spravovaly spotřební daně pouze při dovozu zboží a v oblasti tabákových výrobků. Zboží bude moci volně obíhat mezi daňovými sklady všech členských států a daň na něj bude uvalena až v okamžiku, kdy opouští sklad ke spotřebiteli.

Na celní správu nejspíš přejde i celá řada dalších pravomocí, které již nebudou vykonávat pouze na hranicích, ale i uvnitř země. Budou mít dozor nad nelegálním zaměstnáváním cizinců. Připadne jim i kontrola dálničních poplatků. Na vládu se však nedostal původně zamýšlený návrh, aby celníci měli také právo udělovat pokuty.

Služby podraží

Zlevnění kávy, čaje, bonbónů, čokolády, žvýkaček a dalších potraviny mohou lidé očekávat po vstupu do Evropské unie. Připlatí si ale za služby kadeřníků, čistíren, opraven obuvi či některých stavebních prací. Se změnami počítá vládní novela zákona o DPH, kterou prvním čtením také propustila k dalšímu projednávání Sněmovna.

Zákon v praxi přesouvá část potravin ze základní dvaadvacetiprocentní do snížené pětiprocentní sazby daně, některé služby se naopak vydají opačným směrem. Proti předložené novele se podle očekávání postavila ODS. Prohlásila, že přijetí tohoto zákona znamená zvýšení daňové zátěže nad rámec, který požaduje unie. "Vláda ČR pod pláštíkem vstupu do EU provádí změny daňové zátěže," prohlásil Michal Doktor (ODS). Podobně se podle něj vláda zachovala i při prosazování růstu spotřebních daní.

Doktor avizoval, že ODS bude ve druhém čtení navrhovat snížení horní hranice DPH a zvýšení limitu obratu společností pro registraci k této dani. Vládní návrh totiž počítá s tím, že DPH by měly po vstupu do EU platit všechny společnosti, jejichž obrat za posledních 12 kalendářních měsíců přesáhne milión korun. Dosud tento limit činil tři milióny korun, od ledna poklesne na dva milióny korun. To se dotkne především drobných živnostníků, kteří díky nižšímu obratu dosud daň z přidané hodnoty nemuseli platit. Podle ekonomů firmy přenesou toto zdanění na zákazníky.

Nová pravidla pro kapitálový trh

Poslanci v prvním čtení také podpořili balík vládních zákonů upravujících ke dni vstupu do EU podnikání v oblasti kapitálových trhů. Nové zákony mají za cíl sloučit legislativu s unijním právem. Do druhého čtení sněmovna postoupila zákon o podnikání na kapitálovém trhu a o kolektivním investování a zákon o dluhopisech. Zákony by měly nabýt účinnosti ke dni vstupu ČR do EU, tedy 1. května 2004.

Základní změnou pro domácí investiční firmy a emitenty cenných papírů bude zavedení evropského pasu, čímž se jim otevře celý evropský trh, ale na druhé straně zvýší konkurence. Dále se změní například systém evidence cenných papírů a dozor nad kapitálovým trhem, zvýší se limit odškodného od garančního fondu a rozšíří se produkty kolektivního investování.

Podle odborníků je ale zatím v návrzích řada nedostatků, které mohou domácí trh naopak vrátit o řadu let zpět. Například i legislativní rada vlády poukazuje na nesoulad s komunitárním právem EU. Kritikou nešetří ani Komise pro cenné papíry. "Pokud zákony mají přinést požadované benefity a nemá dojít ke zhoršení stávajícího stavu, tak by bylo třeba na zákonech ještě výrazně zapracovat," vyjádřil se již dříve předseda komise František Jakub.