Německo tak vede v počtu zkrachovalých firem mezi hlavními západoevropskými zeměmi. Opačný trend loni dokázalo udržet jen Irsko, Řecko a Lucembursko. Postiženy jsou především malé a střední podniky. Krachují mladé firmy, problémy mají ale i tradiční společnosti. "S největšími potížemi jsou konfrontovány stavebnictví, IT, obchodní sféra a maloobchod. Pod velkými existenčními tlaky je i řada subdodavatelů pro průmysl, zejména automobilky," sdělil Právu mluvčí vládní proexportní agentury CzechTrade Jan Herget.

Zatímco mezi lety 2000 a 2001 se počet insolvencí v západoevropských zemích zvýšil pouze o 5,9 procenta na celkem 198 tisíc případů, v loňském roce to bylo již 241 tisíc. Počet insolvencí se tedy meziročně zvýšil o více než pětinu (21,7%).

Podle některých odhadů většina rodinných firem nepřežije tři čtyři roky, i když mají dobrý podnikatelský záměr. Vedle hospodářského oslabení v Evropě hraje rozhodující roli také způsob podnikového financování. V Itálii, Dánsku a Irsku patří krátkodobé úvěry s podílem více jak 70 procent k nejrozšířenějším formám podnikového financování. V celé Evropě využívá možnosti přečerpat své bankovní konto každý druhý podnik střední velikosti.

Značné jsou rozdíly v průměrné době hrazení pohledávek. Zatímco ve Švédsku průměrná doba úhrady obchodních pohledávek (faktury) překračuje 30 dní, v Itálii je to téměř 90 dní.

Získejte maximum informací

"Před každým kontraktem s novým i již známým obchodním partnerem se vyplatí získat o něm maximum informací. Nestačí spoléhat pouze na tradici či dobré zkušenosti z minulých let," varuje Firma. Vládní proexportní agentura CzechTrade prostřednictvím sítě zahraničních kanceláří zjišťuje bonitu zahraničních firem ve 22 zemích. Díky spolupráci se zahraničními partnery má CzechTrade přístup ke specializovaným databázím finančně obchodních analýz zahraničních společností.

"Českým firmám jsme schopni ověřit základní informace o firmě, její dosavadní platební morálku, údaje o jednatelích a společnících a u a. s. akciový kapitál a akcionáře, předmět činnosti, finanční výkazy (obvykle za poslední tři roky), a údaje o případné platební neschopnosti v minulosti," sdělil Právu generální ředitel CzechTrade Martin Tlapa.